Bảo vệ: [Tiếng Nhật] Cách dùng “Cảm ơn” “Xin lỗi” “Tôi đã hiểu”

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements