Câu 10: Nền kinh tế thị trường XH ở CHLB Đức

 • Hoàn cảnh ra đời:
  Sau Thế chiến thứ II, chế độ Đức Quốc xã thua trận, kinh tế bị tàn phá, sự điều tiết độc tài của Nhà nước vào nền kinh tế không có hiệu quả -> CNKTTdo mới ở Đức ra đời.
 • Những LT cơ bản
  1. Quan điểm về nền kinh tế thị trường XH:
   Nền kinh tế kết hợp chặt chẽ giũa nguyên tắc tự do và nguyên tắc công bằng XH với 6 tiêu chuẩn:

   • Quyền tự do cá nhân
   • Công bằng XH
   • Khôi phục các chu kỳ kinh doanh
   • Chính sách tăng trưởng kinh tế
   • Chính sách cơ cấu
   • Bảo đảm tính tương hợp của thị trường giưac chính sách của Nhà nước và tự do cạnh tranh của các chủ thể
  2. Chức năng cạnh tranh và chức năng Nhà nước trong nền kinh tế thị trường XH
   1. Sử dụng các nguồn tài nguyên một cách tối ưu
   2. Khuyến khích tiến bộ kỹ thuật
   3. Chức năng thu thập
   4. Thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng
   5. Tính linh hoạt của sự tự điều chình
   6. Kiểm soát sức mạnh kinh tế
   7. Kiểm soát sức mạnh chính trị
   8. Quyền tự do lựa chon và hành động cá nhân
  3. Nhân tố XH trong nền kinh tế thị trường XH
   • Mục tiêu:
   1. Nâng cao mức sống dân cư
   2. Phúc lợi XH
   • Các công cụ được sử dụng để đạt được mục tiêu:
   1. Tăng trưởng kinh tế: tạo thu nhập cao và giảm thất nghiệp
   2. Phân phối thu nhập công bằng:
    • Liên quan đến quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền lương sơ với lợi nhuận
    • Cơ cấu của hệ thống có ảnh hưởng đói với các tâng lớp nghèo khổ trong XH
    • Góp phần đảm bảo công bằng chung XH
   3. Bảo hiểm XH: Bảo đảm an toàn cho các thành viên trong XH hội chống lại các rủi ro trong XH
   4. Phúc lợi XH: Trợ cấp của Nhà nước cho những người không có thu nhập hoặc thu nhập quá thấp
   5. Các biện pháp của chính phủ
   6. Phân phối lại kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế
  4. Vai trò của chính phủ:
   XD trên cơ sở sáng kiến cá nhân và sự cạnh tranh có hiệu quả.
   Sự can thiệp của chính phủ chỉ cần thiết ở những nơi không có cạnh tranh có hiệu quả và những nới có chức năng bảo bệ cạnh tranh, kích thích các nguyên tắc cơ bản cảu kinh tế thị trường XH mà không thể trao vào tay tư nhân
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s