Câu 8: Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924)

Lênin bước lên vũ đài chính trị giữa 1890-1900, lúc CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển lên CNTB ĐQ

Lúc này, trọng tâm của CMTG chuyển sang Nga

Lênin là người lãnh đạo CMXHCN tháng 10 Nga, XDCNXH hiện thực ở Liên Xô

I. Phân tích quá trình ra đời và phát triển của CNTB

 1. Lênin đấu tranh kiên quyết chống lại bọn “dân túy” và những người Mác-xít hợp pháp
 2. Lênin cho rằng con đường hình thành CNTB ở Nga mang những đặc trưng khác các nước Tây Âu.
  • Ở Nga không có các tổ chức phường, hội như Tây Âu
  • Sự ra đời của CNTB owr Nga gắn liền sự phân hóa của những người SXHH dưới sựtaccs động của QLGT
 3. Lênin chứng minh quá trình phát sinh, phát triển của CNTB trên lĩnh vực kinh tế. Biểu hiện ở:
  • Đã phát triển hơn QLGT với tư cách 1 QL của sự chuyển hóa từ SX nhỏ sang SX lớn
  • Vạch rõ bản chất của nền kinh tế TBCN ở nước Nga lúc đó
 4. Lênin phát triển thêm nguyên lý về QL ưu tiên phát triển SXTLSX trong TSX mở rộng
 5. Lênin chỉ rõ sự tăng cấu tạo hữu cơ của TB là nhân tố làm bần cùng hó gcVS và khủng hoảng kinh tế dưới CNTB là không thể tránh khỏi

II.Lênin phát triển lý luận Mác-xít về vấn đề ruộng đất

 1. Nghiên cứu QL phát triển của CNTB trong nông nghiệp, gắn với 2 con đường
  • Chỉ chủ được TS hóa
  • Nông dân đước phân hóa trở thành nhà TB:(đây là tầng lớp tư hữu nhỏ, có hạn chế)
 2. Ông đấu tranh chống lai quan điểm cho rằng nông nghiệp không áp dụng được QL tích tụ và tập trung TB, đồng thời phát triển và bảo vệ lý luận về địa tố chênh lệch và địa tô tuyệt đối

III. Lý luận của Lênin về CNĐQ’

 1. Lênin chỉ ra QL tất yếu của việc chuyển từ CNTB tự do cạnh tranh sang  CNTB độc quyền
 2. Ông phân tích những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTBĐQ, nguyên nhân hình thành độc quyền
 3. Chỉ rõ QL giá cả độc quyền, lợi nhuận độc quyền là hình thức biểu hiện của QL giá trị, QL giá trị thặng dư trong giai đoạn độc quyền.
 4. Chỉ rõ QL chuyển từ CNTBĐQ sang CNTBĐQNN trong đó nhà nước phục vụ gcTS
 5. Chỉ rõ CNĐQ’ là nấc thang phát triển cao của CNTB, nó không thể xóa bỏ những mâu thuẫn vốn có của CNTB.
 6. CNĐQ’ là giai đoạn cuối cùng của CNTB,
  • Về kinh tế là sự thống trị của các tổ chức độc quyền
  • Về chính trị là sự hiếu chiến, phản động và xâm lược nước ngoài.
 7. Chỉ ra những QL phát triển không đều của CNTB trong thời kì ĐQ’CN và đi đến kết luận: CNXH có thể thắng lợi trước tiên ở 1 số nước, thậm chí trong 1 nước riêng lẻ.
 8. Cho rằng, CNĐQ’ là phòng chờ của CNXH

IV. Quan điểm của Lênin về XD CNXH

 1. Chỉ rõ tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH, đặc điểm của thời kỳ quá độ, nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ, hình thức quá độ lên CNXH.
 2. Chỉ rõ nguyên lý về XD nền kinh tế XHCN
  • Công hữu là cơ sở của nên kinh tế XHCN, với 2 hình thức:
   • Sở hữu toàn dân
   • _____ tập thể
  • Mục đích của nền kinh tế
   • Nhằm thỏa mãn phúc lợi XH vật chất đầy đủ cho toàn XH
   • Sự phát triển tự do, toàn diện của mỗi thành viên
  • Thực hiện các nguyên tác phân phối công bằng bình đẳng
   ________ nghiêm hoạch toán kinh tế
  • Quản lý nghiêm nền kinh tế theo kế hoạch tập trung, thống nhất toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
 3. Quốc hữu hóa XHCN
  • Thủ tiêu sở hữu tư nhân về TLSX chủ yếu
  • Chuyển nó thành sở hữu toàn dân
 4. Hợp tác hóa: Chuyển lao động cá thể thành lao động tập thể
 5. Công nghiệp hóa để XD cở sở vật chất, kĩ thuật cho CNXH
 6. Tiến hành cách mạng văn hóa, tư tưởng, xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa, KHKT cho người lao động

V. Thực hiện chính sách kinh tế mới

 1. Thay chính sách chưng thu lương thực bằng chính sách thuế lương thực
 2. Thiết lập quan hệ hàng hóa-tiền tệ giữa nhà nước và nông dân, giữa thành thị và nông thông, công nghiệp và nông nghiệp.
 3. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
 4. SD hình thức kinh tế quá độ: CNTBNN
 5. Thực hiện hạch toán kinh tế, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế

Tóm lại

 1. Chính sách kinh tế mới của Lênin có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với việc khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa của các nước phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
 2. Lý luận của Lênin gắn với nền kinh tế nước ta

=>Việc vận dụng những nguyên lý đó vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa lý luận. Song phải đặt nó vào hoàn cảnh cụ thể của VN. Nếu không sẽ mắc phải nhưng sai lầm trước đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s