Câu 7 {part2} Karl Heinrich Marx (1818-1883) – Friedrich Engels (1820-1895) và những thành tựu trong KTCT

III> Những phát kiến mới của C.Mác làm cơ sở cho học thuyết kinh tế

 1. Mác đưa ra quan niệm mới về đối tượng và PP của KTCT
  • Ông khẳng định rằng đối tượng của KTCT là QHSX (các mqh kinh tế giữa người với người trong quá trinh SX-phân phối-trao đổi về tiêu dùng. Từ đó ông vạch rõ QL vận động, phát triển của QHSX (tức là các QL kinh tế
  • Áp dụng pp mới trong nghiên cứu KTCT, pp trừu tượng hóa KH và SX pp duy vật biện chứng
 2. C.Mác đưa ra các quan điểm lịch sử về sự phát triển kinh tế vào việc phân tích các phạm trù, các QL kinh tế
  • Không như các nhà kinh tế học TS trước đây, họ đồng nhất các QLKT với QL tự nhiên. Mác đã vạch rõ các phạm trù kinh tế không phải lúc nào cũng tồn tại song song, mà còn có sự phát triển, chuyển hóa từ hình thái này sang hình thái khác.
 3. Dựa trên quan điểm lịch sử , C.Mác thực hiện cuộc CM về học thuyết giá trị lao động
  • Khẳng định hàng hóa là sự thống nhất biện chứng của 2 thuộc tính của hàng hóa: GTSD & GT
  • Là người đầu tiên phát hiện được tính chất 2 mặt của hàng hóa: lao động cụ thể và lao động trừu tượng, đây là chìa khóa để giải quyết một loạt các vấn đề của KTCT
  • Phân tích sâu sắc các QLKT của SXHH: QLGT, QL cạnh tranh, QL cung cầu, QL lưu thông tiền tệ…
  • XD thành công học thuyết GTTD
 4. Công lao to lớn của Mác là XD học thuyết GTTD
  • Học thuyết là một trong những công lao to lớn của Mác, là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế Mác-xit
  • Vạch rõ nguồn gốc, bản chất của GTTD: đó là bộ phận không được trả công do người công nhân tạo ra bị nhà TB chiếm đoạt
  • Chỉ rõ, bản chất của tiền lương là giá cả của SLĐ chứ không phải giá cả của lao động
  • Là  người đầu tiên phân chia TB thành TB bất biến và TB khả biến, Vạch rõ vai trò từng bộ phận TB trong quá trình SX GTTD
  • Chỉ ra cơ cấu chuyển hóa GTTD thành lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hóa thành giá cả SX trong điều kiện tự do cạnh tranh
   => Lý luận GTTD của Mác đã vạch trần bản chất bóc lột của QHSX TBCN và chỉ rõ mâu thuẫn giữa gcTS và VS trong XHTB
 5. Mác phát hiện ra các lý luận khác
  1. Lý luận tích lũy TB
   • Mác là người đầu tiên tìm ra QL tích lũy TB. Sự tích tụ và tập trung TB đã làm sâu sắc thêm các mẫu thuẫn vốn có của CNTB
   • Chỉ ra QL chung của tích lũy TB là tích lũy sự giàu có về phía gcTS và tích lũy sự nghèo khổ, bần cùng về phía gcVS
   • Phân tích QL tăng cấu tạo hữu cơ của TB, TB bất biến tăng trưởng nhanh hơn so với TB khả biến
   • Chỉ ra hậu quả của tích lũy TB: thương nghiệp, bần cùng hóa tuyệt đối và tương đối gcVS.
  2. Lý luận về tuần hoàn tư bản và chu chuyển TB
   • Là lý luận về lưu thông TB, Mác chỉ ra 3 hình thái, 3 giai đoạn của tuần hoàn TB và chỉ rõ TB không phải là 1 vật mà là 1 QHXH
   • Phân tích sự tuần hoàn TB, chỉ rõ thời gian và tốc độ chu chuyển TB, tác dụng của việc rút ngắn thời gian chu chuyển TB
  3. Lý luận về TSX TBXH
   • Xác định việc  phân chia tổng sp XH
    • Về giá trị: c+v+m
    • Về hiện vật: TLSX, TLTD
   • Tìm ra QL kinh tế chung là LLSX sẽ phát triển khi SXTLSX tăng nhanh hơn SXTLTD
   • Phân tích các mâu thuẫn của CNTB và chứng minh dưới CNTB, khủng hoảng kinh tế là tất yếu
  4. Những luận điểm quan trọng nhất về hình thái XHCS tương lai, các giai đoạn của XH này, tính tất yếu của thời kì quá độ của chuyên chính VS. Khẳng đinh SMLS của gcVS và biện pháp cơ bản để XDXH mới

=> Tóm lại

 1. Lý luận KTCT Mác-xít vạch ra mâu thuẫn cơ bản của XHTB vạch ra QL vận động tất yêu của lịch sử, SMLS của gccn
 2. Lý luận đó đã cung cấp vũ khí lý luận sắc bén cho gcVS, là nguồn sức mạnh, nguồn cổ vũ lớn lao, là ánh sáng soi đường cho cuộc đấu tranh của gcVS trong cuộc đấu tranh chống CNTB và XD XH mới.
 3. Học thuyết kinh tế của Mác có ý nghĩa toàn thế giới, bây giờ vẫn là cơ sở lý luận, PPL để nhận thức XH hiện nay cũng như nhận thức XHTB hiện đại
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s