Câu 7 {part1}: Karl Heinrich Marx (1818-1883) – Friedrich Engels (1820-1895) và những thành tựu trong KTCT

I. Hoàn cảnh ra đời của KTCT Mac-xít

 • Đk lịch sử ra đời
 1. Đk về kinh tế-XH
  • Ra đời vào những năm 40 của TK 19- thời kì mà hệ thống TBCN đã chiếm địa vị thống trị ở các nước T.Âu và Mỹ.
  • XH TB gồm 2 gc cơ bản là TS và VS
  • Mâu thuẫn giữa các nhà TS và công nhân ngày càng trở nên gay gắt. Phong trào đấu tranh của gcVS đã đi từ tự phát đến từ giác, từ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế đến đấu tranh chính trị
   Từ thực tiễn đó, đòi hỏi phải có lý luận CM, lý luận CM làm vũ khí tư tưởng cho gcVS
   => CN Mác ra đời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi đò
 2. Đk về KHKT
  • Về KTTN:
   • 3 phát minh quan trong đầu TK 19: ĐL bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; Học thuyết tế bào và Học thuyết tiến hóa của Đác-uyn
  • Về KHXH:
   • Triết học cổ điển Đức
   • KTCT cổ điển Anh
   • CNXH không tưởng Pháp
 • Các giai đoạn phát triển của CN Mác: 3 giai đoạn

  • Trước 1848:  XD các cơ sở lý luận của CN Mác
  • 1748-1867: XD và hoàn chỉnh các quan điểm lý luận của CN Mác
  • Sau 1867: Tiếp tục phát triển CN Mác

II. Quá trình hình thành học thuyết kinh tế của Mác

1.1483-1848: giai đoạn hình thành cơ sở triết học và PPL của HTKT Mác

 • Đặc điểm:
  • Lúc đầu, Mác và Ăng-ghen (M & Ăg) là những người DCCM bảo vệ lợi ích cho ND lao động.
  • M và Ăg đã chuyển từ CNDT->CNDV đồng thời hình thành những cơ sở triết học DV cho việc nghiên cứu các vấn đề XH.
  • M chỉ rõ đối tượng nghiên cứu là QHSX
  • Ông đã nhận thức đúng đắn 1 loạt các phạm trù kinh tế
   • CNTB là môt QHXH
   • Tích lũy nguyên thuỷ của TB
   • SX quyết định tiêu dùng
   • Phương thức trao đổi phụ thuộc phương thức SX
  • Phê phán toàn diện KTCTTS, KTCT tiểu TS, CNXH không tưởng
  • Xác định rõ sứ mệnh lịch sử của gccn đồng thời đề ra cương lĩnh hoạt động phong trào cộng sản.
 • Các tác phẩm chủ yếu:
  1. Bản thảo góp phần phê phán KTCT học (1844)
  2. Bản thảo kinh tế triết học (1844)
   • Phê phán lý thuyế kinh tế TS, coi tư hữu là vĩnh viễn
   • Đưa ra quan điểm, luận điểm bị tha hóa
    TB là lao động làm thuê được tích lũy lại
   • Cơ sở của đời sống XH là SX vật chất
   • Chỉ rõ, sự thắng lợi tất yếu và việc GP gc của gccn
  3. Tình cảnh công nhân Anh (1845_Ăg)
   • Phân tích hậu quả của CM công nghiệp, tình hình gccn, thương nghiệp và khủng hoảng.
   • Chỉ rõ thương nghiệp là đặc tính của TBCN
  4. Gia đình thần thánh (1845)_M+Ăg
   • Phê phán quan điểm thần thánh hóa và coi tư hữu là vĩnh viễn
   • Đưa ra tư tưởng giá trị lao động
   • Tiếp tục phân tích kn: lao động bị tha hóa, thông qua nghiên cứu sở hữu TB công nghiệp, lao động làm thuê.

2. Giai đoạn 2: XD hệ thống các phạm trù và các QL kinh tế

 • Đặc điểm:
  • Trình bày nguyên tắc và PPL mới của KTCT
  • Bắt đầu nghiên cứu các phạm trù kinh tế
  • Chuyển từ nghiên cứu triết học sang nghiên cứu KTCT học
 • Tác phẩm chủ yếu
 1. Sự khốn cùng của triết học (1848)-Mác
  • Phế phán các quan điểm coi QL kinh tế là tự nhiên, vĩnh cửu
  • Theo Mác, giá trị là lao động được vật hóa trong hàng hóa và là biểu hiện QHSX hàng hóa
  • Chỉ rõ, lao động là hàng hóa đặc biệt tạo ra giá trị
  • Chỉ ra các giai đoạn phát triển của SXTBCN, hợp tác giản đơn công trường thủ công và đại công nghiệp cơ khí
  • Nghiên cứu, khẳng định địa tô là QHSX TBCN trong lĩnh vực nông nghiệp.
 2. Tuyên ngôn của ĐCS (1848) _ M+Ăg:
  Đánh dấu việc hoàn thiện sự nghiệp vĩ đại của M và Ăg trong những năm 40 của TK 19

  • Nghiên cứu sự phát sinh phát triển của CNTB
  • Khẳng định vai trò CM của gcVS trong lịch sử
   ________ CNTB tất yếu diệt vong mâu thuẫn giữa LLSX & QHSX TBCN
  • Sự thay thế của CNTB=CNCS thông qua đấu tranh gc của gcVS
  • Nguyên tắc thiết lập XHCS: xóa bỏ sở hữu tư nhân, thiết lập sở hữu XH
  • Đưa ra các biện pháp quá độ
 3. Lao động làm thuê và TB (1849)Mác
  • Tiền lương là giá cả của lao động đem đi bán (ở gian đoạn này, ông còn nhầm lẫn giữa tiền lương và sức lao động)
  • Quan hệ cơ bản trong XHTB: TB & lao động làm thuê
  • Phân tích tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế
  • Đưa ra tư tương chung của tích lũy TB; QL nhân khẩu; Đời sống người lao động
 4. TB luận(Bộ tác phẩm vĩ đại của C.Mác)
  1857: Bản thảo kinh tế
  : Là phác thảo đầu tiên của “Bộ TB” gồm phần mở đầu và 2 chương

  • Phần mở đầu:  Nghiên cứu đối tượng và pp nghiên cứu KTCT học
  • Chương tiền tệ: Nghiên cứu lý luận giá trị hàng hóa và tiền tệ
  • Chương TB:
   • Phân tích quá trình phát triển của SX hàng hóa
   • Điều kiện chuyển tiền tệ thành TB
   • Hàng hóa là đại biểu của TB
   • XD lý luận lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuân, địa tô.

  1857-1858: XD kế hoạch viết 6 cuốn sách

  • Q1: Về TB
  • Q2: Về sở hữu ruộng đất
  • Q3: Về lao động làm thuê
  • Q4: Về Nhà nước
  • Q5: Về ngoại thương
  • Q6: Thị trường TG

  Cuối 1859: XB tác phẩm “Góp phần phê phán KTCT: Gồm lời nói đầu và 2 chương

  • Lời nói đầu:
   • Phát triển nội dung CNDV lịch sử
   • Đn về QHSX
   • QL QHSX phù hợp LLSX
   • Đn về CSHT & KTTT, hình thái KTXH
  • Chương hàng hóa:
   • Trình bày lý luận về giá trị lao động, giá trị được xem như QHSXXH của người SX  hàng hóa
   • Hàng hóa là nhân tố tế bào của XHTB
   • Phân tích tính chất 2 mặt của lao động SX hàng hóa
   • LGT hàng hóa được đo bằng thời gian laoo động XH cần thiết
  • Chương tiền tệ hay lưu thông giản đơn:
   • Chỉ rõ bản chất và chức năng của tiền tệ

  8/1861-7/1863: Hoàn thành bản thảo “Phê phán KTCT học”. Tác phẩm này gồm 1472 trang, viết ở 23 quyển vở. Đây là bản thảo lần 2 của “Bộ TB”
  1864-4865, viết bản thảo thứ 3 của “Bộ TB” Ông đã thay đổi cơ cấu của tác phẩm và dự kiến viết “Bộ TB” gồm 4 quyển

  • Q1: Quá trình SXTB
  • Q2: Quá trình lưu thông TB
  • Q3: Các hình thái và loại hình của toàn bộ quá trình nói chung
  • Q4: Phê phán lịch sử lý luận giá trị thặng dư

  1865: Viết xong 3 quyển đầu, Q4 đang ở giai đoạn tài liệu ban đầu

 • Giai đoạn 3 Hoàn thiện

  • Trong giai đoạn này, các vấn đề chung và các dự đoán về mô hình của XHCSCN trong tương lại đươc M&Ăg nêu ra…
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s