Câu 1: Tư tưởng kinh tế của CN trọng nông

 • Hoàn cảnh lịch sử:
 1. Cuối TK 17-đầu TK 18, quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản chấm dứt => Hàng triệu người nông dân bị  tách khỏi TLSX=>Người nông dân phải đi làm thuê, nông dân không có ruộng, ruộng đất bị bỏ hoang, sản xuất nông nghiệp kém.
 2. Sau 4 TK làm giàu bằng thương nghiệp, giai đoạn này gcTS nhận thấy không thể làm giàu bằng thương nghiệp mà phải bằng SX. Các nước vẫn SX chủ yếu bằng nông nghiệp =>phải có những quan điểm đề cao nông nghiệp.
 3. GcPK lỗi thời-> mâu thuẫn sâu sắc với xu thế đang lên của CNTB–>đòi hỏi phải có lý luận để giải quyết mâu thuẫn đó => CN trọng nông (CNTN) ra đời
 4. CNTN là vũ khí lý luận của gcTS trong giai đoạn phát triển mới của SX TBCN.
 • Các đại biểu chủ yếu:
 1. François Quesnay (1694–1774) Là người sáng lập ra trường phái trọng nông Pháp
 2. Victor de Mirabeau (1715-1789)
 3. Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739-1817)
 4. Anne-Robert-Jacques Turgot (1727–1781) Là người đầu tiên nêu ra kn về TB: “Tb không phải là tiền tệ mà là giá trị của tiền tệ tích lũy lại. Là người đầu tiên phân chia TB thành TB lưu động và TB cố định
 • Tư tưởng kinh tế_Học thuyết kinh tế cơ bản:

Phương pháp luận

 1. Đứng trên lập trường duy vật siêu hình để giải thích các hiện tượng kinh tế diễn ra luôn chịu sự tác động của các QL kinh tế khách quan.
 2. Chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực SX nông nghiệp
 3. Áp dụng pp trừu tượng hóa khoa học trong nghiên cứu KTCT.
 4. Đồng nhất QLTN và QLXH để đi đến kết luận siêu hình về XH

Những thuyết kinh tế cơ bản:

 • Học thuyết về sản phẩm thuần túy
 1. Học thuyết trung tâm, đưa ra được nhiều hạt nhân hợp lý
 2. Nội dung: Họ cho rằng
  • Chỉ có ngành SX nông nghiệp mới tạo ra sản phẩm thuần túy
  • Đưa ra 2 nguyên tắc hình thành giá trị trong nông nghiệp và công nghiệp
   • cn: Giá trị HH = TC(SX) = c+v
   • nn: Giá trị HH = TC(SX)+sp thuần túy = c+v+r
 • Học thuyết về phân chia gc trong XH
 1. Thời kỳ đầu, Francois chia XH thành 3 gc
  • Gc sở hữu: Quý tộc; Tăng lữ; Địa chủ (những người sở hữu ruộng đất)
  • Gc sản xuất: nhà TB kinh doanh nông nghiệp; Công nhân nông nghiệp
  • Gc không SX: những người làm việc trong lĩnh vực thương hiệp tiểu thủ công nghiệp, tài chính tín dụng… (gc không SX ra sp thuần túy)
 2. Thời kỳ sau, Turrgot chia XH thành 5 gc
  • Gc các nhà TB SX
  • Gc công nhân SX (công nhân nông nghiệp)
  • Gc các nhà TB không SX (TB trong lĩnh vực không SX)
  • Gc công nhân không SX (công nhân công nghiệp)
  • Gc sở hữu: quý tộc; tăng lữ; địa chủ
 • Học thuyết về giá trị tiền tệ và TB
 1. Giá trị: là do nhu cầu, nguyện vọng, là phương tiện của những người đang trao đổi quyết định Sai lầm! đây là một bước thụt lùi so với W.Petty
 2. Tiền tệ: Bài xích tiền tệ và sự đề cao đồng tiền của CN trọng thương. Cho rằng tiền chỉ là phương tiện lưu thông, môi giới giữa mua và bán.
 3. Tư bản: không phải là bản thân tiền tệ mà là những TLSX mua bằng số tiền đó. (Đúng_đây là một bước tiến lớn của phái trọng nông)
  • Song, họ lại khẳng định TB là vật và tồn tại vĩnh viễn Đây lại là một bước lùi của CN trọng nông_TB chỉ là một phạm trù lịch sử
 4. TB cố định và TB lưu động: đây là điểm nổi bất của CNTN khi đưa ra được 2 kn này:
  • TB cố định là TB ứng ra ban đầu
  • TB lưu động là TB ứng ra hàng năm
   • Hạn chế: gạt tiền tệ ra khỏi TB cố định và lưu động.
 • Lý thuyết về tiền công và lợi nhuận:
 1. CNTN ủng hộ “QL sắt” về tiền công
 2. Họ khẳng định tiền lương của công nhân là thu nhập theo lao động.
  • Lợi nhuận của nhà TB là sp thuần túy_đây là thu nhập không lao động do người công nhân tạo ra
 • Tái SXTBXH
 1. Vị trí học thuyết:
  • Là 1 phát minh to lớn của CNTN
  • Nghiên cứu SXXH trong quá trình vận động không ngừng
  • Lần đầu tiên mô hình hóa mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau trong phạm vi toàn XH giữa các gc hiện có
  • SD khá thành công pp trừu tượng hóa KH
 2. Nội dung cơ bản
  • Đưa ra các giả định để tiến hành nghiên cứu
   • Chỉ xem xét TSX giản đơn
   • Trừu tượng hóa sự biến động của giá cả
   • Không có ngoại thương
   • XH chỉ có 3 gc: gc sở hữu, gc SX, gc ko SX
   • Giá trị tổng sp XH gồm 7 tỉ frăng: sp nn 5 tỉ, sp cn 2 tỉ; trong khi gc sở hữu có 2 tỉ tiền thu tô.
   • Trong 5 tỉ giá trị sp nn chia thành
    • 1 tỉ bù đắp TB ứng ban đầu
    • 2 tỉ ___________hàng năm
    • 2 tỉ sp thuần túy nộp cho gc sở hữu
   • Trong 2 tỉ giá trị sp cn chia thành
    • 1 tỉ bù đắp hao phí nguyên vật liêu
    • 1 tỉ______TLTD
  • Quá trình thực hiện tổng sp XH được thực hiện thông qua 5 hành vi của 3 gc trong XH
   I.gcSH mua spnn để tiêu dùng của gcSX
   II.gcSH mua spcn để tiêu dùng của gc ko SX
   III.gc ko SX mua spnn để tiêu dùng của gcSX
   IV.gcSX mua spcn làm TLSX của gc ko SX
   V.gc ko SX mua spnn làm nguyên liệu của gcSX

   • Như vậy, gcSX bán được 3 tỉ nông phẩm, 2 tỉ còn lại để bù đắp cho chi phí hàng năm. Thu được 2 tỉ tiền mặt trả cho gcSH
   • Và cứ thế, quá trình TSX của năm sau đã đầy đủ các yếu tố để tiếp tự diễn ra 1 cách trôi chảy
  • Thành công của biểu kinh tế
   • SD thành công pp trừu tượng hóa KH
   • Phân tích sự vận động của tổng spXH trên cả 2 mặt giá trị và hiện vật
   • Phân tích sự lưu thông tiền tệ theo đúng quy luật của nó
  • Hạn chế của biểu kinh tế
   • Chưa có sơ đồ TSX mở rộng
   • Chỉ coi XH có 3 gc là chưa đúng
   • Chưa thấy được sự trao đổi trong nội bộ các ngành
   • Đánh giá chưa đúng vai trò của cn

Ưu điểm và hạn chế

 • Ưu điểm:
 1. Phê phán CN trọng thương khá sâu sắc
 2. Chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang SX
 3. Là những người đầu tiên nghiên cứu TSX TBXH
 4. Thực hiện mô hình hóa và sơ đồ hóa các mqh kinh tế
 • Hạn chế:
 1. Chỉ nghiên cứu trong lĩnh vực SX nn
 2. ___________ TSX giản đơn

Tóm lại

CNTT và CNTN ở Tây Âu là 2 trường phái kinh tế lớn, họ đã có những đóng góp lớn trong lịch sự tư tưởng kinh tế của nhân loại. Song, hạn chế của họ là về mặt thế giới quan và PPL, HỌ không lý giải được những hiện tượng kinh tế XH phức tạp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s