Câu 3: CNDT theo TTHCM

Tóm tắt:

 • CNDT là một động lực lớn của đất nước
 • CNDT theo HCM khác vơi CNDT hẹp hòi của gcTS; CNDT phương Đ khác với phương Tây
 • Đấu tranh giành ĐLDT mình đồng thời đấu tranh giành ĐL DT cho các DT khác; CNDT gắn liền với CNQT
 • Trong thời đại CMVS, CM mỗi nước không tách rời CMTG
 • Là một chiến sĩ cộng sản HCM luôn
 1. Nêu cao tinh thần tự quyết của DTVN
 2. Ủng hộ đấu tranh giành độc lập của các dân tộc khác trên TG
 3. Làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả của mình

Ý nghĩa

 1. Mang tính KH cao, tính CM sâu sắc, là tư tưởng DT chân chính, là rư tưởng QT trong sáng
 2. Sự kết hợp nhuần nhuyễn: DT vs gc, CNYN chân chính vs CNQT trong sáng của gccn; ĐL DT vs CNXH, Đl cho DT mình và DT khác
 3. Là cống hiến to lớn, sự vận dụng đúng đắn va phát triển sáng tạo lý luận MLN trong điều kiện lịch sử mới

Hiện nay cần làm tốt những vấn đề để phát huy CNDT ở nước ta

Trả lời

HCM khẳng định, CNDT là nguồn động lực to lớn cho ND các nước thuộc địa đứng lên giành lại độc lập cho DT mình, bởi người đã nhận ra mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc và ND các đất nước thuộc địa, Người nhận ra kẻ thù chung nhất của họ là CNĐQ và Người luôn ủng hộ, kêu gọi phát động đấu tranh chống kẻ thù chung này.Hơn nữa, HCM cũng nhìn ra được rằng vấn đề DT ở các nước thuộc địa mới là vấn đề cơ bản trong việc XD XHCN ở các nước thuộc địa.

CNDT mà HCM vẫn luôn đề cao không giống như tư tưởng “vị quốc” của bon đế quốc phản động. Theo HCM, CNDT chân chính là một bộ phận không thể tách rời với CNQT, đấu tranh để giành ĐL cho DT mình đồng thời cũng đấu tranh để giành ĐL cho các DT khác trên TG, CM giải phóng DT của mỗi nước gắn liền với CMTG.

Là một chiến sĩ cộng sản chân chính, HCM luôn luôn nêu cao tình thần tự quyết của DT mình, đồng thời ủng hộ đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước khác trên TG, và người luôn làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả của mình.

Những tư tưởng của HCM về CNDT mang tính KH cao, tính CM sâu sắc, là tư tưởng CNYN chân chính, CNQT trong sáng. CNDT trong TTHCM là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các mặt: DT vơi gc, CNYN chân chính với CNQT trong sáng của gccn, ĐL DT với XHCN, ĐL cho DT mình và ĐL cho DT khác trên TG. Đây là một cống hiến to lớn của NG, nhờ cái nhìn sắc bén, sự vận dụng đúng đắn, những phát triển hợp lý, không dập khuôn, giáo điều CNMLN trong điều kiện lịch sử mới.

Hiện nay, trong thời đại đổi mới đất nước, tuy không thể áp dụng hết những vấn đề dân tộc của thời đại trước, nhưng những giá trị của TTHCM về CNDT vẫn còn rất ý nghĩa. Chúng ta vẫn phải luôn nêu cao tinh thần tự quyết của DT, tự đứng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào bạn bè quốc tế, tuy nhiên chúng ta cần giữ mối quan hệ hòa hảo để tạo điều kiện phát triển tốt đất nước trong giai đoạn quá độ lên CNXH này. Chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần dân tộc, cùng nhau đoàn kết, bảo vệ niềm tin vào XHCN để tránh các thế lực thù địch…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s